Actueel voor de NOP & Urk

Privacy

Op websites van TOPNOP kan bezoekers gevraagd worden persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en emailadres. Dergelijke gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt.

De websites van TOPNOP maken ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Klik hier voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan op de websites van TOPNOP.

Verder zal TOPNOP uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij TOPNOP daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.